Odkazy a informace

Naši partneři v cestovním ruchu

Röschitz Touristik (tiscover)Weinstraße Weinviertel

Naši prodejní partneři

Döllerer Weinhandelshaus in Kuchl, Salzburg
Vinothek Wirt am Berg, Wels
Weinhaus Wakolbinger, Linz
Weinhandel Stadlober, Bruck an der Muhr
Genuss Eck, Villach
Weinkulisse, Johannes Keusch Görlitz, Deutschland

Stahujte obrázky vín

Bilderpaket Frischauf Weine 2020

Webový design a implementace
ad.hroß, studio pro grafiku a fotografii

Impessum
Weingut Familie Ernst Frischauf
Sonja & Ernst Frischauf
3743 Röschitz, Lange Zeile 48
Gerichtsstandort: Horn
UID:ATU49910903

Ochrana dat
Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme výhradně v rámci zákona o ochraně údajů Rakouské republiky. V následujícím textu vás budeme informovat o druhu, rozsahu a účelu shromažďování a používání osobních údajů. Tyto informace můžete kdykoli získat na našem webu.

Přenos a protokolování dat pro interní a statistické účely Váš internetový prohlížeč automaticky přenáší data na náš webový server z technických důvodů, když vstoupíte na naši webovou stránku. Patří sem datum a čas přístupu, URL odkazující webové stránky, přístupový soubor, množství odeslaných dat, typ a verze prohlížeče, operační systém a vaše IP adresa. Tato data jsou ukládána odděleně od ostatních údajů, které zadáte při používání našeho webu. Není možné, abychom tyto údaje přiřadili konkrétní osobě. Tato data jsou vyhodnocena pro statistické účely a poté vymazána.

Pokud má být mezi vámi a námi vytvořen smluvní vztah, nebo má být změněn jeho obsah, shromažďujeme a používáme osobní údaje od vás, pouze v případě, pokud je to pro tyto účely nezbytné.
Na příkaz odpovědných orgánů můžeme poskytnout informace o těchto údajích (inventární údaje) v jednotlivých případech, je-li to nezbytné pro účely vymáhání práva, bezpečnosti, plnění zákonných úkolů orgánů ústavní ochrany nebo vojenské ochranné služby nebo vymáhání práv duševního vlastnictví.

Údaje o používání shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje, je-li to nezbytné k povolení, vyúčtování nebo používání našich webových stránek (data o použití). To zahrnuje zejména funkce pro vaši identifikaci a informace na začátku a na konci, jakož i rozsah použití naší nabídky.
Pro účely reklamy, průzkumu trhu a designu naší webové stránky založeného na potřebách můžeme při používání vytvořit pseudonym profily. Máte právo proti použití vašich údajů. Nesmíme kombinovat profily s ​​údaji o nositeli pseudonymu.

Na příkaz odpovědných orgánů můžeme poskytnout informace o těchto údajích (inventární údaje) v jednotlivých případech, je-li to nezbytné pro účely vymáhání práva, bezpečnosti, plnění zákonných úkolů orgánů ústavní ochrany nebo vojenské ochranné služby nebo vymáhání práv duševního vlastnictví.

Používáme tzv. "Cookies" pro rozšíření rozsahu funkcí našich webových stránek a pro usnadnění používání. S pomocí těchto „cookies“ mohou být data uložena na vašem počítači při návštěvě našich webových stránek. Máte možnost zabránit ukládání souborů cookie do počítače provedením příslušných nastavení v prohlížeči. To by však mohlo omezit funkčnost našeho sortimentu.

Právo na informace jako uživatel našeho webu máte právo vyžádat si od nás informace o uložených datech o vás nebo vašem pseudonymu. Informace lze také poskytnout elektronicky na vaši žádost.

Kontakt

Raději než víno máme zprávy od Vás. Posílejte nám maily, volejte nám nebo se u nás zastavte. Už se na Vás těšíme.